Wielokrotnie spotykamy się z negowaniem jakiegokolwiek atrybutu chirurgicznego modyfikowania urody. Nie jest to do końca należyte. Z punktu widzenia psychologii detal naszej klarownej urody, który znacznie odbiega od dogmatu nie tyle piękna, co estetyki – rzutuje na