lean sklep

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. wsparcie lean Nadrzędnym celem lean managment jest więc zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Wykorzystanie metod lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność ocenienia, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.