lean marketing

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. Priorytetowym celem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie form działania lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów.
lean gry
Także stosunki między pracownikami w zakładzie zwykle poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.