Drzewo stanowi jeden z wielu znanych materiałów pomocnych do wytworzenia wskazanego przedmiotu. Za pomocą jego obróbki nadaje mu się pewnych reprezentatywnych własności. Wersje obróbki drewna to na przykład: •    obróbka mechaniczna,•    obróbka hydrotermiczna,•    obróbka wtórna. To jedynie